Õpetajad

Õpetaja

Klassijuhataja

Õppeained

Konsultatsiooni aeg

E-mail

Kristin Jakobson

1.A

klassiõpetaja, klassiõpetajate aineühenduse juht

kokkuleppel

kristin.jakobson@pyynsi.edu.ee

Liis Leuska

1.B

klassiõpetaja, aineõpetaja

kokkuleppel

liis.leuska@pyynsi.edu.ee

Anneli Saar

1.C

klassiõpetaja, aineõpetaja

kokkuleppel

anneli.saar@pyynsi.edu.ee

Karin Gross

2.A

klassiõpetaja, aineõpetaja

kolmapäeval 14.20 kokkuleppel

karin.gross@pyynsi.edu.ee

Külliki Kivistik

2.B

klassiõpetaja

neljapäeval 13.25 kokkuleppel

kylliki.kivistik@pyynsi.edu.ee

Laura Valdma

3.A

klassiõpetaja, inglise keel

kokkuleppel

laura.valdma@pyynsi.edu.ee

Kristel Suurorg

3.B

klassiõpetaja, inimeseõpetus

esmaspäeval 13.15 või teisipäeval 14.10

kristel.suurorg@pyynsi.edu.ee

Tiiu Siimon

4.A

klassiõpetaja

teisipäeval 14.20 kokkuleppel

tiiu.siimon@pyynsi.edu.ee

Kristi Tops

4.B

klassiõpetaja

Reedel 13.25 või kokkuleppel

kristi.tops@pyynsi.edu.ee

Miina Sarv

5.A

klassijuhataja, matemaatika, loodusõpetus

Kokkuleppel või kolmapäeval 15.15

miina.sarv@pyynsi.edu.ee

Taimi Russ

5.B

klassijuhataja, eesti keel, kirjandus

Kokkuleppel või kolmapäeval 15.15

taimi.russ@pyynsi.edu.ee

Marju Usk

5.C

klassijuhataja, sotsiaalpedagoog

kokkuleppel

marju.usk@pyynsi.edu.ee

Kris Fain

6.A

klassijuhataja, kantselei juhataja

kokkuleppel

kris.fain@pyynsi.edu.ee

Jane Kaupmees

6.B, 9.C

klassijuhataja, psühholoog

neljapäeval 15.15 või kokkuleppel

jane.kaupmees@pyynsi.edu.ee

Liisbet Tippi

7.A

klassijuhataja, kehaline kasvatus

kokkuleppel

liisbet.tippi@pyynsi.edu.ee

Meryt Sander

7.B

klassijuhataja, muusika

kolmapäeval 14.20 või kokkuleppel

meryt.sander@pyynsi.edu.ee

Annabel Tsarjov

7.D

klassijuhataja, aineõpetaja

kokkuleppel

annabel.tsarjov@pyynsi.edu.ee

Ly Uritam

8.A

klassijuhataja, inimeseõpetus, eesti keel, kirjandus

teisipäeval eelneval kokkuleppel 7.45

ly.uritam@pyynsi.edu.ee

Marianne Vainola

8.B

klassijuhataja, inglise keel, võõrkeelte aineühenduse juht

teisipäeval 7.45 eelneval kokkuleppel

marianne.vainola@pyynsi.edu.ee

Maarja Hunt

8.C

klassijuhataja, eripedagoog

kokkuleppel

maarja.hunt@pyynsi.edu.ee

Kaili Kattai

9.A

klassijuhataja, matemaatika, reaalaineühenduse juht

reedel 14.20 kokkuleppel

kaili.kattai@pyynsi.edu.ee

Hele Pomerants

9.B

klassijuhataja, geograafia, rütmika,sotsiaal- ja oskusainete aineühenduse juht

teisipäeval 15.15 või kokkuleppel

hele.pomerants@pyynsi.edu.ee

Helena Angerjärv

kooli õppejuht, majandusõpetus

kokkuleppel

helena.angerjarv@pyynsi.edu.ee

Valdur Aksim

tennis

kokkuleppel

valdur.aksim@pyynsi.edu.ee

Monika Heinmaa

matemaatika, joonestamine

kokkuleppel teisipäeval või kolmapäeval 14.20

monika.heinmaa@pyynsi.edu.ee

Urve Karner

eesti keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus

kolmapäeval 13.25

urve.karner@pyynsi.edu.ee

Toomas Tanne

tehnoloogia

esmaspäeval 14.20

toomas.tanne@pyynsi.edu.ee

Eve Kukk

bioloogia, keemia, loodusõpetus

kolmapäeval 15.15 kokkuleppel

eve.kukk@pyynsi.edu.ee

Mari-Ann Mardo

kunstiõpetus, käsitöö, abiõpetaja

kolmapäeval 15.15 kokkuleppel

mari-ann.mardo@pyynsi.edu.ee

Marika Murd

käsitöö ja kodundus

esmaspäeval 14.20 kokkuleppel

marika.murd@pyynsi.edu.ee

Erika Niitsoo

füüsika

kokkuleppel

erika.niitsoo@pyynsi.edu.ee

Simmo Saar

ühiskonnaõpetus

kokkuleppel

simmo.saar@pyynsi.edu.ee

Kersti Vana

koolijuhi kt, inglise keel

kokkuleppel

kersti.vana@pyynsi.edu.ee

Jaago-Mait Arusoo

ajalugu

reedel 13.25 kokkuleppel

jaago-mait.arusoo@pyynsi.edu.ee

Saskia Kaskpeit

hispaania keel, inglise keel

esmaspäeval 14.20 kokkuleppel

saskia.kaskpeit@pyynsi.edu.ee

Maibrit Puusepp

muusika

kokkuleppel

maibrit.puusep@pyynsi.edu.ee

Ilana Veltbach

vene keel

teisipäeval 15.15 kokkuleppel

ilana.veltbach@pyynsi.edu.ee

Madli Legrand

informaatika

kolmapäeval 14.20

madli.legrand@pyynsi.edu.ee