Juhtkond

Amet

Nimi

Telefon

Vastuvõtt

E-post

Koolijuhi KT

Kersti Vana

+372 56 718 630

kokkuleppel

kersti.vana@pyynsi.edu.ee

Kooli õppejuht

Helena Angerjärv

+372 56 217 184

kokkuleppel

helena.angerjarv@pyynsi.edu.ee

Lasteaia õppejuht

Triinu Puidet

+372 53 313 157

kokkuleppel

triinu.puidet@pyynsi.edu.ee

Tugikeskuse juht

Inger Kessler

+372 56 881 905

kokkuleppel

inger.kessler@pyynsi.edu.ee

Kantselei juhataja

Kris Fain

+372 56 983 133

kokkuleppel

kris.fain@pyynsi.edu.ee

Huvijuht

Monika Nõgisto

kokkuleppel

monika.nogisto@pyynsi.edu.ee

Õpetajate esindaja

Marianne Vainola

kokkuleppel

marianne.vainola@pyynsi.edu.ee