Püünsi Kooli ajalugu

Kooli algusaastad

Püünsi Kool avati 1. septembril 1993. aastal. Kooli asukoht valiti juba 1990. aasta maikuus, eelistades selleks paika, kus valitseb rahu, linnulaul ja mets. Oluline oli, et kool asuks õpilaste kodude lähedal ning klassiruumid oleksid lapsesõbralikud. Kooliterritooriumil olnud soo kuivendati. Kuigi esialgne plaan oli rajada kool Suureniidu bussipeatuse lähedusse mere äärde, osutus see liiga tuuliseks kohaks.

20. detsembril 1991 pandi koolile nurgakivi. Koolimaja välisilme ja sisekujunduse lõi Maarja Nummert. 1. september 1993 märgiti Viimsi valla ajalookroonikas kui Püünsi Põhikooli avamispäev. Avatseremoonial õnnistas koolimaja Jaani koguduse õpetaja Toomas Paul. Lindi läbilõikamise au anti sotsiaalminister Marju Lauristinile, maavanem Mati Zernandile ja Wiklari peadirektorile Priit Välbale.

Esimesel õppeaastal alustas koolis õpinguid 35 õpilast. Alguses töötati liitklasside põhimõttel. Kooli juhtis Ardi Paul. Esimeste õpetajatena alustasid Naima Kull ja Tiiu Tammet. Muusika- ja kehalise kasvatuse õpetajad jagasid end Viimsi ja Püünsi koolide vahel. Alates 1995. aastast õpivad kõik klassid eraldi.

Kooli juures alustas ka Püünsi lasteaed ning 1994. aastal asus kooli ruumides ka Viimsi Püha Jaakobi kogudus.

 

Pärimuskultuur kui kooli väärtus

Püünsi Koolis väärtustatakse pärimuskultuuri. Mudilaskoor alustas 1994. aastal ja on osalenud kõikidel üld- ja koolinoorte laulupidudel. Oleme osalenud mudilaskooride festivalil Kosel, Viimsi valla laulupeol ja jõulukontserdil ning kõigil kooli talve- ja kevadkontserditel. Praegu on meie mudilaskoor 2-häälne, kus laulab 26 laululast 2–4 klassini. Kooril on olnud erinevaid dirigente, kuid juba kaheksa aastat juhendab seda muusikaõpetaja Meryt Sander.

Rahvatants on Püünsi Koolis tegutsenud 1995. aastast. Kõik need aastad on rahvatantsu vedanud õpetaja Hele Pomerants. Alguses, kui klassid olid väikesed, olid ka tantsurühmad väiksema koosseisuga. Tantse õpiti ainult koolipidude tarvis, suurtele tantsupidudele ei püritud. Esimest korda koostöös tantsuansambli „Sõpruse“ lasterühmaga said meie tantsijad suurele peole 1996. aastal. Alates 1999. aastast oleme kaasa teinud nii laste- kui ka täiskasvanute tantsupidudel.

Miks meie jaoks on tantsu- ja laulupeol osalemine tähtis? Sest on oluline tunda, et oled üks osa tantsurahvast. Kõik tantsivad, ning tähtis on see tunne, et oled justkui piisake – oluline piisake tantsijate-lauljate meres. See tõstab laste enesehinnangut ja tahtmist rahvakultuuriga edasi tegeleda.

 

Olulised kuupäevad

30. oktoobril 1998 tähistas Püünsi Kool suurejooneliselt oma 5. aastapäeva, millest võtsid osa 166 õpilast, õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Järgmisel aastal, 18. juunil 1999, lõpetas kooli esimene lend, kuhu kuulus üheksa õpilast, klassijuhataja Karmen Miku (Paul) juhendamisel. 2000. aasta tarkusepäeval tegi kooli visiidi president Lennart Meri õpetaja Ene Valkna kutsel.

1994–1995 kuulus Püünsi lasteaed Piilupesa koosseisu ja 1995–2001 Püünsi Põhikooli alla. 2001. aasta alguses liideti Püünsi lasteaed Viimsi Lasteaiaga ja kool nimetati ümber Püünsi Põhikooliks.

2003. aastal sai kooli juhiks Greta Taniel (Ammer) ja sama aasta novembris tähistati kooli 10. aastapäeva. 2005. aastal võttis koolijuhi ameti üle Birgit Tammjõe-Tulp. 2008. aasta juunis lõpetas kooli 10. lend ja selleks ajaks oli kooli lõpetanud juba 151 õpilast.

2008. aasta septembrist alustas Püünsis taas kool-lasteaed Püünsi Kooli nime all. Koolijuhtideks olid 2013–2015 Tiit Tali ja alates 2017. aastast Jekaterina Tšerepannikova. 2018. aastal tehti koolile juurdeehitus.

 

Kooli moto ja õpilaste arv

Püünsi Kool asub mere ja metsa lähedal ning väärtustab pärimuskultuuri. Kooli moto on “Mere poole kaldu”. Kooli keskmes on väärtused nagu õppimine, kohusetunne, hoolivus ja loovus.

2023/2024 õppeaastal tähistab Püünsi Kool 30. juubeliaastat. Sel aastal alustas kooliteed 34. lend ning lõpetab 26. lend. Koolis õpib 311 õpilast, õpetab 40 õpetajat, lasteaias käib 36 mudilast. Kooli juhib koolijuhi kt Kersti Vana.

 

Kasutatud allikad
  • Kolberg, Jaan Tristan. (2014). Püünsi Kool – 20. Loovtöö. Püünsi Kool.
  • Pärtin, Lennart. (2016). Püünsi Kooli ajalugu. Loovtöö. Püünsi Kool.
  • Kasela, Mattias. (2018). Püünsi Kooli 1.–5. lennu vilistlaste uuring. Loovtöö. Püünsi Kool.
  • Nelk, Gerda. (2018). Püünsi Kooli 11.–15. lennu vilistlaste uuring. Loovtöö. Püünsi Kool.
  • Säinas, Raul. (2018). Püünsi Kooli 6.-10. lennu vilistlaste uuring. Loovtöö.  Püünsi Kool.