Dokumendid

Üldised dokumendid

Üldised dokumendid

Viimati uuendatud

Dokumendiregister 2024

27.06.2024

Püünsi Kooli arengukava 2021-2025

18.12.2020

Püünsi Kooli põhimäärus

28.11.2014

Püünsi Kooli kodukord

24.10.2022

Avalduste blanketid

Avalduste blanketid

Viimati uuendatud

Avaldus kooli astumiseks

21.04.2021

Avaldus õppetööst vabastus

21.04.2022

Avaldus koolist lahkumiseks

21.04.2021

Pikapäevarühma avaldus

21.04.2021

1. klassi astujate tutvusuuring

21.04.2021