Lasteaed

Tutvustus

Püünsi Kooli lasteaed on väike kaherühmaline lasteaed, mis asub Viimsi poolsaarel Püünsi külas.

Lasteaed avas oma uksed vastvalminud koolimaja ruumides 1993. aastal. Püünsi lasteaed kuulus pikalt MLA Viimsi Lasteaiad koosseisu. Sellest ajast kasutatakse lasteaias Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtteid ja teemaõpet. Alates 2008 aastast kuulub lasteaed Püünsi Kooli koosseisu. Kooliga on lasteaial olnud alati tihe koostöö ja sõbralik läbisaamine – lähevad ju enamus lapsi hiljem just samasse tuttavasse kooli.

Lasteaias on kaks liitrühma, kummaski käib 18 last.

Lasteaiale olulisi väärtusi ammutavad lapsed ja töötajad lasteaia uudishimulike maskottide – kaheksajalgade Misse ja Kombu kombitsatest. Meie väärtusteks on: püüdlikkus, üksmeel, uudishimu, naeruhimu, sõbralikkus, iseseisevus, loovus ja abivalmidus.

Lasteaia asukoht – mere ja metsa lähedus – loob soodsad tingimused loodusvaatlusteks, õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks. Sellest tingitult on lasteaia süvaõppesuunaks keskkonnakasvatus.

2006 juunist on Püünsi Kooli lasteaia osa Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Propageerime tervislikke eluviise eelkõige looduses viibimise ja igasuguse liikumise läbi.

2009 detsembris ühines lasteaed Avastustee projektiga, mis annab õpetajatele ja lastele uusi võimalusi tutvuda ja uurida keskkonda ja loodust aktiivõppe meetoditel.

Lasteaed on ühinenud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” – sertifikaat nr.448.

Lapsevanemad toovad rõõmuga oma lapsed Püünsi Kooli lasteaeda, sest siin töötavad positiivsed ja rõõmsameelsed inimesed, kes on loonud majas koduse tunde ja sõbraliku aura.

 

Teadmiseks

Püünsi Kooli lasteaia järjekorda registreerimine toimub MLA Viimsi Lasteaiad juures.

Lasteaed on avatud igal tööpäeval kella 8:00 – 18:00.

Valverühm on avatud hommikuti 7:00 – 8:00 ja õhtuti 18:00 – 18:45. Valverühm on mõeldud erandjuhtudeks, palume õpetajat eelnevalt informeerida.

Püünsi Kooli lasteaias on kaks liitrühma, noorem rühm Kombu (2-5 aastased) ja vanem rühm Misse (4-7 aastased). Planeeritud õppetöö toimub 15. septembrist 1. maini. Tegevused lastega toimuvad esmaspäevast reedeni. Liikumistunnid toimuvad teisipäeval ja neljapäeval. Muusikatunnid toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval. Reedeti on mängude päev.

Päevakava:

 • 7:00 – 8:00 valverühm
 • 8:45 hommikusöök
 • 9:15 planeeritud tegevused rühmades
 • 11:15 tegevused őues
 • 12:45 lőunasöök
 • 13:15 – 15:15 lőunauinak
 • 15:45 õhtuoode
 • 16:15 tegevused rühmas vői őues
 • 18:00 – 18:45 valverühm

Õppetegevused:

Kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine ja uurimine, võrdlemine ja arvutamine, kunstitegevused, tervist edendav töö, muusika ja liikumine.

Toitlustamine:

Püünsi Kooli lasteaialapsi toitlustab Baltic Restaurants. 

Lasteaias käiva lapse ühe toidupäeva maksumus on  alates 01.10.2022 2,21 €, millest lapsevanem tasub 1,71 €.

Valla raamatupidamine  koostab arved  ja saadab  kuu lõpus, vastavalt lasteaia poolt teatatud kohal käigu info  järgi.

Toidutellimuse kööki teeb lasteaed, söögipäeval hiljemalt 8.45.  Lapse puudumisest anda telefoni või meile teel teada kas eelmisel päeval või hommikul enne kella 8.45.

 

Väärtused

Püünsi Kooli lasteaias väärtustatakse:

 • Looduskeskkonda ja pärimuskultuuri
 • Värskes õhus liikumist
 • Lapsekesksust
 • Kogukonna tunnet

Meie väärtustame järgmisi omadusi:

P – PÜÜDLIKKUS: anname endast parima

Ü – ÜKSMEELSUS: meil on ühine eesmärk

U – UUDISHIMU: oleme avatud kõigele uuele

N – NAERUHIMU: leiame igast hetkest naerukillu

S – SÕBRALIKKUS: väärtustame üksteist

I – ISESEISVUS: võtame vastutuse oma tegemiste ees

L – LOOVUS: meie ümber on tuhandeid ideid

A – ABIVALMIDUS: märkame ja aitame kus vaja

 

 

Tegevused

Tegevused - tabel

Rühm

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Kombu rühm

Muusika

Liikumine

Muusika

Liikumine

Tennis

Misse rühm

Muusika

Liikumine

Muusika

Liikumine

Rahvatants

Reede on mängude päev, õppetegevused kinnistavat laadi, põhirõhk laste vabal mängul.

Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel toimuvad Kombu ja Misse rühmas järgmised õppetegevused:

 • Kuulamine ja kõnelemine
 • Lugemine ja kirjutamine
 • Vaatlemine ja uurimine
 • Võrdlemine ja arvutamine
 • Kunstitegevused
 • Tervist edendav töö

Kõik tegevused toimuvad komplekstegevustena.

Rahvatants ja tennis on kooli eripärast tingituslt ka lasteaia tunniplaani osad. Rahvatants on kõigil Misse rühma lastel kord nädalas. Tennis on kord nädalas kooliminejatele.

Õppekava toetavad huviringid on tüdrukutele iluvõimlemine “Piruett” ja korvpall. Täpsem info lehel  Huviringid.